จังหวัดพิจิตร ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย

 วันที่ 12 มกราคม 2560 นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอตะพานหิน และสำนักงานจัดหางานพิจิตรได้ร่วมนำบริการออกให้บริการในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้มาขอรับบริการสาธิตอาชีพอิสระการสกรีนกระเป๋าผ้า ซึ่งประชาชนได้นำเสื้อมาสกรีนฟรี จากสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร และแจกริบบิ้นดำ จำนวน 54 คน