แรงงานจังหวัด ปิดโครงการ 2 หลักสูตร ''การเย็บเสื้อลูกไม้ต่อดอก" และ "การถักกระเป๋าเอ็นนิ่ม

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  2 หลักสูตร  " การเย็บเสื้อลูกไม้ต่อดอก ณ. ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ  '' การถักกระเป๋าเอ็นนิ่ม" ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560  ณ. ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

 

" การเย็บเสื้อลูกไม้ต่อดอก ณ. ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต"

 

 

 

   

 '' การถักกระเป๋าเอ็นนิ่ม"

ณ. ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

 

 

 

        โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ใช้กลไกอาสาสมัครแรงงานเพื่อสงเสริมเครือข่ายแรงงาน และเน้นการบูรณาการการทำงานในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดดร้อนด้านอาชีพ ผู้ว่างงาน ผู้ที่มีรายได้น้อย ได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน หรืออาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เลี้ยงตนเองและครอบครัว ต่อไป