ก.แรงงาน ประชุมคกก.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่: 
17 มีนาคม 2017

           วันนี้ (16 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น.  หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/บุษรากร ทุยดอย – ภาพ/16 มีนาคม 2560