การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยม โรงงานอุตสาหกรรมเจริญไชย ผลิตผักกาดหวาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************