สรจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2560