สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายอำนาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และในพื้นที่จังหวัดหนองคาย