สรจ.สุโขทัย ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการอำเภอสวรรคโลกยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาววริศนันท์ แหงหาญ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการอำเภอสวรรคโลกยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในงาน ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยได้นำบริการด้านแรงงาน เช่นงานบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ตำแหน่งงานว่างในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครงาน และรับขึ้นทะเบียนคนหางาน มาให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ