สสปท.ประชุมกรรมการบอร์ด เน้น ขับเคลื่อนความปลอดภัยแก่ประชาชน

วันที่: 
22 มีนาคม 2017

           วันนี้ (22 มี.ค.60) ที่กระทรวงแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมบอร์ด สสปท. โดยมี นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุม

 

 


         นายอาทิตย์ กล่าวว่า สสปท. เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งในที่ประชุมกระทรวงแรงงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะ 20 ปีของกระทรวงแรงงาน เร่งรัดการปฏิรูปแบบครบวงจรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ติดตามสถานการณ์และพร้อมรับมือช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด ดำเนินงานในนามกระทรวงแรงงานเพื่อให้งานด้านความปลอดภัย เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการบริการแก่ประชาชนมากขึ้น


------------------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
บุษรากร ทุยดอย – ภาพ/
22 มีนาคม 2560