ก.แรงงาน ร่วม ก.ศึกษาธิการ หารือข้อมูลด้านแรงงาน

วันที่: 
23 มีนาคม 2017

          วันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลด้านแรงงานภายใต้ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพ
23 มีนาคม 2560