ก.แรงงาน เผยผล MOA กับกลาโหม พัฒนาฝีมือทหารกองประจำการแล้วกว่า 2,800 นาย

วันที่: 
27 มีนาคม 2017

          ก.แรงงาน เผยผลข้อตกลง ก.กลาโหม ปี 2560 สามารถพัฒนาฝีมือให้ทหารกองประจำการแล้วกว่า 2,800 นาย ตั้งเป้าปี 61 พัฒนาฝีมือเพิ่มอีก 10,000 นาย พร้อมจัดสรรตำแหน่งงานว่างรองรับ

 

 

         นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าจากผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองกระทรวงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถพัฒนาทักษะฝีมือให้ทหารกองประจำการแล้วกว่า 2,800 คน จากเป้าหมายในปี 2560 ที่กำหนดไว้ 3,060 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวนหนึ่ง ขณะที่ปี 2561 ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนาฝีมือไว้ 10,000 นาย
          รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการหารือกับกระทรวงกลาโหม เพื่อดำเนินการวางแผนสำรวจความต้องการ การจัดกลุ่มตามความต้องการ การแนะแนวอาชีพ และฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตลอดจนการจัดหาตำแหน่งงานว่าง และพบนายจ้างเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเตรียมบรรจุเข้าทำงานภายหลังปลดประจำการนั้น ได้แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ผลัด ได้แก่ ผลัดที่ 1 ห้วงเดือนตุลาคม 2560 ผลัดที่ 2 ห้วงเดือนเมษายน 2561 ผลัดที่ 3 ห้วงเดือนตุลาคม 2561 และผลัดที่ 4 ห้วงเดือนเมษายน 2562 โดยแต่ละผลัดจะพัฒนาฝีมือเป็นเวลา 5 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ เบื้องต้นผลัดแรกในปี 2560 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ดอนเมือง และกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้สำรวจทหารกองประจำการที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการพัฒนาฝีมือจำนวนทั้งสิ้น 1,050 นาย โดยกระทรวงกลาโหมจะอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานเข้าไปดำเนินการสำรวจความต้องการสาขาที่จะพัฒนาฝีมือ และตำแหน่งงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
            ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการจัดเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ได้มีงานทำ มีรายได้ภายหลังจากปลดประจำการตามความถนัดและสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย


------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
บุษรากร ทุยดอย – ภาพ/
27 มีนาคม 2560