ก.แรงงาน หารือทำ MOU หลักสูตร Cyber Crime and Cyber Security กับเกาหลีใต้

วันที่: 
27 มีนาคม 2017

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล Distinguished Professor, Far East University (Kyungdong University) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมด้วย Professor Neo Park ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และคณะ ในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cyber Crime and Cyber Security ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (27 มี.ค. 60)

 

 

 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพ
27 มีนาคม 2560