“บิ๊กบี้” พร้อมลงใต้เตรียมแรงงานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รับ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่: 
28 มีนาคม 2017

         รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล) ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกขน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 30 มีนาคมนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ตามแผนพัฒนาชายแดนใต้ของรัฐบาลให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกขน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบอุปกรณ์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จากนั้นจะได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล ส่วนช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะจะได้เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจแรงงานในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัทจิบอยู่ลาเท็กซ์ จำกัด รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงและด่านตรวจคนหางานเบตงและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อ.เบตง จ.ยะลา ด้วย
          “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนตามโครงการเมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่” นายอนันต์ชัย กล่าว


--------------------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สำนักตรวจและประเมินผล - ข้อมูล/
28 มีนาคม 2560