ก.แรงงาน เล็ง 3 เดือน รู้ผลค่าจ้างผู้สูงอายุ

วันที่: 
29 มีนาคม 2017

            ปลัดแรงงาน เผย เตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้ผู้สูงอายุ

 

            วันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมได้เชิญนักวิชาการร่วมพิจารณาคำนวณอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุมถึงผลกระทบทุกด้าน นำมาเป็นข้อมูลชี้แจงให้นายจ้างและลูกจ้างได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้สูตรการคำนวณใหม่ ซึ่งมีปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมกว่า 10 รายการ และในเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอำนาจในการพิจารณาค่าจ้างในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น ค่าจ้างในการทำงานไม่เต็มเวลาของผู้สูงอายุ (รายชั่วโมง) เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น และสถานการณ์การจ้างงานและว่างงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปลัดแรงงาน กล่าวท้ายสุด

 

+++++++++++++++++++++++
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /
ปัญจิดา อยู่ผาสุข ข่าว - ภาพ/
29 มีนาคม 2560