ก.แรงงาน จับมือ เครือเซ็นทารา ฝึกทักษะงานบริการและโรงแรมให้นักเรียน

วันที่: 
01 เมษายน 2017

            ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ ๔ สร้าง (สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างอนาคตกับเซ็นทารา )
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๔ คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการฝึกฝนและเพิ่มทักษะในด้านงานโรงแรม และงานบริการให้แก่ตนเอง และยังเป็นการฝึกอาชีพเพื่อใช้ในอนาคต โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในการศึกษาต่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนโสตศึกษา รวมทั้งโรงเรียนอื่นฯ จากทั่วประเทศให้ได้เข้ามาฝึกทักษะด้านงานบริการ และงานโรงแรมเป็นระยะเวลา ๕ เดือน และสร้างอาชีพแก่นักเรียนด้วยการรับเข้าเป็นพนักงานประจำเมื่อจบหลักสูตร และได้จัดโครงการนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ ๗ โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกล่าวให้โอวาท
ณ ห้อง Ballroom C ชั้น ๑ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

 

---------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
1 เมษายน 2560