ขรก.และ จนท. ก.แรงงาน ร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่: 
01 เมษายน 2017

           ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มาเป็นจิตอาสา จำนวน ๑๐๐ คนให้บริการแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ เต๊นท์อำนวยการ กอ.รส. บริเวณท้องสนามหลวง

 

 

---------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
1 เมษายน 2560