สนร.ญี่ปุ่น ตรวจเยี่ยมแรงงานในพื้นที่จ.ฟุคุชิมะ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ในพื้นที่จ.ฟุคุชิมะ ดังนี้
1.บริษัท Clarion ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และกล้องถ่ายภาพ ปัจจุบันมีผู้ฝึกงานหญิงชาวไทย จำนวน 12 คน ทำงานอยู่ในแผนกผลิต Navigator รถยนต์นิสสันและกล้องฯ สภาพการทำงาน สวัสดิการ ค่าจ้างฯเป็นที่พึงพอใจของแรงงาน นายจ้างแจ้งว่าผฝง.เรียนรู้เร็วช่วยงานบริษัทได้อย่างดี โดยนายจ้างหรือองค์กรดำเนินการฝึกงานมีการบริหารจัดการดีทั้งด้าน QC การพัฒนาบุคลากรญี่ปุ่นและต่างชาติ และอยู่ระหว่างคัดเลือกผฝง.เพิ่มเติมจากไทยจำนวน 15 คน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ที่ไทยจำนวนมากกว่า 50 คน โดยผู้แทนนายจ้างเดินทางไปคัดเลือกเอง บริษัท Clarion มีสาขาในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดระยอง การขยายการฝึกงานเป็น 5 ปีตามกฎหมายใหม่ นายจ้างไม่สามารถรับปากได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและต้องผ่านการทดสอบฝีมือของผู้จบปีที่ 3 อีกด้วย องค์กรรับร่วมมือดูแล ผฝง.ดี มีล่ามคนไทยเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้งและสอนภาษาให้อีกด้วย ทั้งนี้ สนร.ได้แนะนำให้นายจ้างสนับสนุนการเรียนภาษาและประกวดเรียงความของ สนร.และของ JITCO และให้ผฝง.สามัคคีกันด้วย

2. บริษัทSuper Shop Koriyama ปัจจุบันมีผฝง.ชายชาวไทย 2 คน ทำหน้าที่ซ่อม พ่นสี ตกแต่งรถยนต์ ผฝง.ได้รับเทคนิคการทำงาน พึงพอใจการทำงานและค่าตอบแทนและประสงค์ทำงานต่อในปีที่ 4-5 ซึ่งนายจ้างก็สนับสนุนแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานและความสามารถด้านภาษาของผฝง