สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร

        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง ของนายมะซะอะกิ โอซะวะ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร โดยมี ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย 

        นายมะซะอะกิ โอซะวะ เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโร และปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของจังหวัดฮอกไกโด ผู้ตรวจสอบการเงินบริษัทนิโทริโฮลดิ้งส์ และกรรมการบริหารธนาคาร North Pacific Bank ทั้งนี้ นายโอซะวะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฮอกไกโดกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการค้า อุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทย-ญี่ปุ่น