"โฆษกแรงงาน" ให้สัมภาษณ์ NOW TV 26 ประเด็น "การจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) "

วันที่: 
03 เมษายน 2017

           วันนี้ (3 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NOW TV ช่อง 26 ประเด็น "การจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) " ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ วัน เวลา การออกอากาศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

-------------------------------------------------

 


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ภาพ/
3 เมษายน 2560