ก.แรงงาน ส่งสุขสงกรานต์ ห่วงใยสวัสดิภาพการเดินทาง

วันที่: 
05 เมษายน 2017

           กระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องแรงงาน ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่จุดบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม และคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง และสวมหมวกกันน็อกทุกขณะการเดินทาง

           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง เรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย เนื่องจากต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาถิ่นฐานในช่วงดังกล่าว เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง ทำบุญ รดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงเฉลิมฉลองวันปีใหม่ตามประเพณีของไทย จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง และขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด ลดความเร็ว งดโทรขณะขับขี่ พร้อมทั้งคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง สวมหมวกกันน็อกทุกขณะการเดินทาง ที่สำคัญคือ ดื่มไม่ขับ และขอเชิญใช้บริการตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งให้บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริการจุดพักรถ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ นี้

 หม่อมหลวงปุณฑริกฯ ยังได้ย้ำว่า ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนในทุกกรณี หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดได้ 

####################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๕ เมษายน ๒๕๖๐ / กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว