ตรวจสอบผลการออกรางวัล บัตรแรงงานเชิญรับโชค ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่: 
05 เมษายน 2017

            วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕ น. นางณัฐพิชา ทศรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นประธานการหมุนวงล้อและ สักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชคสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายองค์สภายิกาสภากาชาดไทย ณ อาคารแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

 


            รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA VIOS ๑.๕ J A/T เลขที่ออก ๑๘๒๖๗
            รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล สลากออมสินพิเศษ ๓ ปี เลขที่ออก ๒๔๘๘๕
            รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ทองคำหนัก ๔ บาท เลขที่ออก ๑๘๕๒๓
            รางว้ลที่ ๔ จำนวน ๑ รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก ๓ บาท เลขที่ออก ๓๔๒๕๒
            รางวัลที่ ๕ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท เลขที่ออก ๑๑๘๔๓
            รางวัลที่ ๖ จำนวน ๑ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท เลขที่ออก ๒๓๒๘๔
            รางวัลที่ ๗ รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว หมุน ๑ ครั้ง จำนวน ๔๐ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง เลขที่ออก ๙๑๔
            ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัล สามารถนำใบสลากพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ : กลุ่มงานประสานราชการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดงกรุงเทพมหานคร โทรศัพย์ : ๐๒๒๓๒๑๑๔๙ ,๐๒๒๓๒๑๑๕๖ ,๐๒๒๓๒๑๓๖๒ (ทั้งนี้หากพ้นกำหนดถือว่าบริจาคสิ่งของรางวัลให้กับสภากาชาดไทย )
นอกจากนี้สามารถตรวจผลการออกรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และทางเฟสบุ๊ค Ministry of Labour, Kingdom of Thailand