ก.แรงงาน ทำ MOU ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง

วันที่: 
06 เมษายน 2017

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง" โดยมี พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Synergy Hall อาคาร Energy Complex (Enco) ชั้น 6 ด้านหลังอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. วันนี้ (5 เม.ย. 60) โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ทำขึ้นระหว่างองค์กร/บริษัท ภายใต้คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการะดมสรรพกำลัง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และร่วมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยนการใช้ถนนภายในองค์กร/บริษัท ของตนเอง และต่อสาธารณชน

 

 

 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
5 เมษายน 2560