ก.แรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่: 
10 เมษายน 2017

             วันที่ 10 เม.ย.60 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ" โดยมีการฝึกอาชีพอิสระ บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ตรวจสุขภาพ เป็นต้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

+++++++++++++++++++
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
10 มีนาคม 2560