ก.แรงงาน ประชุมนโยบายด้านกฎหมายกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่: 
11 เมษายน 2017

           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 โดยหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (11 เม.ย. 60) 

 

 

 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
11 เมษายน 2560