รมว.แรงงาน ร่วมพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

           ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และเข้าร่วมรดน้ำขอพร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สมภพ ศีลบุตร ภาพ 12 เมษายน 256