ก.แรงงาน ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่: 
12 เมษายน 2017

          ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเคารพ รวมทั้งสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว / สมภพ ศีลบุตร - ภาพ /12 เมษายน 2560 

กองเผยเเพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน