1 พ.ค.60 วันแรงงานแห่งชาติ 2560

กระทรวงแรงงาน จับมือ15 สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2560 เผยเคลื่อนริ้วขบวนจากสนามกีฬากองทัพบก พร้อมพิธีเปิด ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

สถานที่: 
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ