27 เม.ย.60 เสวนาทางวิชาการ May Day ความหวังของแรงงาน จาก Manpower สู่ Brainpower

 เสวนาทางวิชาการ  May Day .. ความหวังของแรงงาน จาก Manpower สู่ Brainpower

สถานที่: 
ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์: 
022321355