20-21 เม.ย.60 รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่แม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่แม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน

สถานที่: 
แม่สอด
จังหวัด: 
ตาก