ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วิ่งเพื่อสุขภาพ และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560"