สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2559 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าประชุมฯดังกล่าว