รมว.แรงงาน ร่วมเปิดแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 8 พัฒนาฝีมือคนพิการให้มีมาตรฐาน ก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นคง

วันที่: 
26 เมษายน 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นคง

 
          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เฝ้ารับเสด็จและกล่าวรายงานต่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธาน พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันนี้ (26 เม.ย. 60) โดยการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2546 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 8  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้คนพิการ  ได้พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคง มีผู้เข้าร่วมประชันฝีมือจำนวน 209 คน ใน 20 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะมีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 8-14 คน แข่งวันละ 10 สาขา 
 
          โดยวันที่ 26 เมษายน ประกอบด้วย สาขา ระบายสีบนผ้าไหม สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาสานตะกร้า สาขาประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาออกแบบเว็บเพจ และสาขา ถักโครเชต์ ส่วนวันที่ 27 เมษายน แข่งขันอีก 10 สาขาประกอบด้วย สาขาวาดภาพระบายสี สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน สาขาเย็บปักถักร้อย สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ สาขาออกแบบโปสเตอร์  สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด และสาขาถักนิตติ้ง วันที่ 28 เมษายน จะเป็นวันประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา พร้อมมอบเหรียญรางวัล ใบประกาศเกีรติบัตรและเงินรางวัล ผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระราชกรณียกิจด้านคนพิการ การจัดแสดงสินค้าจำหน่าย ซึ่งเป็นผลงานของคนพิการ กิจกรรมสอนอาชีพคนพิการ อาทิ การทำเดคูพาจ การร้อยลูกปัด การจัดทำดอกไม้ประดิษฐ การจัดสานกระเป๋า การเย็บปักถักร้อย กิจกรรมสอนภาษามือ และกิจกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมและร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว/สมภพ ศีลบุตร ภาพ
/กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูล/26 เมษายน 2560