ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการ Ship to Shore Rights ครั้งที่ 4/2560

วันที่: 
04 พฤษภาคม 2017

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลหรือสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (4 พ.ค.60) โดยประชุมหารือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการเสริมสร้างโครงสร้าง กฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานตรวจแรงงาน การปรับปรุงการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน (GLP) และการบริการสำหรับแรงงานและเด็ก ผ่านภาคประชาสังคมและสหภาพแรงงาน

 

 

 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
4 พฤษภาคม 2560