ก.แรงงาน ย้ำ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ขับเคลื่อนเซฟตี้ไทยแลนด์ยั่งยืน

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2017

          “รองปลัดแรงงาน” เปิดงาน 10 พฤษภาคมวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปี 2560 รำลึกเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตา เคเดอร์ จ.นครปฐม เมื่อปี 2536 ย้ำ ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ลดการสูญเสีย เผย ก.แรงงาน เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ให้สถานประกอบการ ท้องถนน สถานที่ก่อสร้าง และภาคเกษตรมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

 

 


         นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘10 พฤษภาคมวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปี 2560’ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยกล่าวว่า ในทุกปีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรำลึก ย้ำเตือนและสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากเมื่อ 19 ปีที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา เคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิต 188 ราย และบาดเจ็บเกือบ 500 ราย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เด็กกำพร้าพ่อแม่อีกกว่า 60 คน ทั้งนี้ หากทุกคนไม่ช่วยกันสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยก็จะเกิดการสูญเสียและผลกระทบตามมาอีกมากมาย อาทิ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ทำให้ร่างกายพิการ แม้กระทั่งอนาคตของเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต ภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณเยียวยาเป็นจำนวนมาก เป็นต้น สำหรับความปลอดภัยในการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท การมองเรื่องความปลอดภัย จึงต้องมองให้ครบองค์ประกอบเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น
         รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า Safety Thailand เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานต้องการให้ทุกคนในประเทศไทยมีความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ บนท้องถนน สถานที่ก่อสร้าง และในภาคเกษตรกร ซึ่งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน


-----------------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว – ภาพ/
9 พฤษภาคม 2560