ก.แรงงาน พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบ เสริมอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม

วันที่: 
12 พฤษภาคม 2017

 กระทรวงแรงงาน พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายหลังลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย สนใจติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนรอบสองและจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมที่จะถึงนี้  นโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องการให้กระทรวงแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ที่อยู๋ในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการเสริมสร้างทักษะอาชีพและฝีมือแรงงาน  ซึ่งได้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือกับ ๒๓ บริษัทขนาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนวัสดุการฝึกในหลักสูตรต่าง ๆ  เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ที่ร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ โดยจะพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานนอกระบบที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้  สาขาที่เปิดฝึกอบรมจะตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่มีความต้องการสูง และเป็นสาขาที่ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างปูน ช่างปูพื้นปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างก่อสร้างก่ออิฐ ตั้งเป้าเปิดรับเข้าฝึกอบรมหลังปิดการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือหางานทำ อีกทั้ง กรมการจัดหางาน จะนำรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมไปลงทะเบียนไว้ใน Smart  Job Center ระบบการจัดหางานสำหรับผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้าง เพื่อให้สถานประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ  สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ โทร.สอบถามหมายเลข 02245-1707 หรือ www.dsd.go.th  นายอนันต์ชัยฯ กล่าวท้ายสุด

---------------------------------------------------------