สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kian Teck Dormitory

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ร่วมกับฝ่ายกงสุล และอาสาสมัครแรงงาน ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่หอพัก Kian Teck Dormitory ซึ่งมีแรงงานพักอยู่ประมาณ 50 คน แต่คนที่เลิกงานเร็วที่สามารถมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้ประมาณ 30 คน