สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements และร่วมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยโซกะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมหาวิทยาลัยโซกะของญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน