สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมโรงงานบริษัท KTC Group

เมื่อวันนี้(21 มิ.ย 60) นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมกับสำนักงานแรงงาน ฝ่ายกงสุล และ อาสาสมัครแรงงาน ได้ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่บริษัท KTC Group โดยมี Mr. Rajan Krishnan CEO ของบริษัท KTC ให้การต้อนรับ