สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน

 

วันนี้(30 มิ.ย.60) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยที่ทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน 2 ราย ที่บ้านพักของนายจ้าง มีข้อสังเกตุว่านายจ้างมีความต้องการผู้ช่วยแม่บ้านไทยจำนวนมาก แต่ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ผู้ช่วยแม่บ้านไทยไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษได้ดีพอ ปัจจุบันที่มีผู้ช่วยแม่บ้านคนไทย จำนวนมากจะอยู่กับนายจ้างนานกว่า 10 ปี แล้ว