เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย บ.ไต้หวันวาโก้ ในนครเถาหยวน สนร.ไทเป

เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย บ.ไต้หวันวาโก้ ในนครเถาหยวน เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สนร. ไทเป นำคณะเจ้าหน้าที่ กกจ. เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยใน บ.ไต้หวันวาโก้ ที่เขตกุยซาน นครเถาหยวน พบว่า นายจ้างและ บจง. ดูแลแรงงานไทยอย่างดี ทุกคนทำงานและอยู่กันอย่างมีความสุข และอยากให้รัฐบาลไต้หวันขยายเวลาทำงานมากกว่า 12 ปี