รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ เดินทางไปเยี่ยมอาการของนายโกวิทย์ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก

เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ พร้อมด้วยผอ.ลัพธวรรณ จากสนร.ไทเป เดินทางไปเยี่ยมอาการของนายโกวิทย์ มากมี อายุ 42 ปี จากจังหวัดสุโขทัย เดินทางมาทำงานกับนายจ้าง บ.Great Bell Printing & Dyeing Co., Ltd. โรงงานจงลี่ นครเถาหยวน ที่ร.พ.ฉางเกิง เขตหลินโข่ว นครนิวไทเป ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก นายจ้างและ บจง.ทำเรื่องรับนางรัชนี ภรรยาของนายโกวิทย์เดินทางไปดูแลสามีที่ไต้หวัน ในการนี้ รองอธิบดี และคณะ รวมทั้งสำนักงานแรงงาน ไทเป ได้มอบเงินช่วยเหลือให้นางรัชนี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างดูแลสามีที่ไต้หวัน ส่วนนายจ้าง เพื่อนร่วมงานในโรงงานทั้งแรงงานไทยและไต้หวัน พร้อม บจง. ก็ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือนายโกวิทย์ เช่นกัน เพื่อให้แรงงานไทยรายนี้ผ่านพ้นวิกฤตกาลครั้งนี้ไปให้ได้