เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในโรงงานเฟดเดอรัลรับเบอร์ ซึ่งผลิตยางรถยนต์ส่งจำหน่ายทั่วโลก

เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 16.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีและคณะ พร้อมด้วยนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในโรงงานเฟดเดอรัลรับเบอร์ ซึ่งผลิตยางรถยนต์ส่งจำหน่ายทั่วโลก ตั้งอยู่ที่เขตจงลี่ นครเถาหยวน โรงงานนี้ ว่าจ้างแรงงานไทย 200 คน และยังมีความต้องการจะนำเข้าแรงงานไทยเพื่อทดแทนแรงงานอินโดนีเซียที่มีประมาณ 100 คน หลังจากรับฟังรายงานสรุปจากผู้บริหารของโรงงานแล้ว คณะได้พูดคุยกับแรงงานไทย พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ หลังหักเงินหักฝากเดือนละ 3,000 เหรียญไต้หวัน เงินภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว คนงานไทยแต่ละคนโอนเงินกลับบ้านเฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 เหรียญไต้หวัน จากนั้น เดินทางไปตรวจดูห้องอาหาร ซึ่งค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ และแรงงานไทยส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจกับสวัสดิการของโรงงาน อาทิ การพาแรงงานไทยเที่ยวทั่วไต้หวันปีละ 2 ครั้ง และมีเงินโบนัสตามเทศกาลสำคัญและวันเกิด ฯลฯ