ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ให้การรับรองคณะของรองเลขาธิการ ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2560 ฝ่านแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้นำคณะของรองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สตช /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ/หัวหน้าตำรวจสากลประเทศไทย (Interpol) ประชุมหารือกับ ผู้บัญชาการตำรวจสากลอิสราเอล (Israel Interpol) และ ผู้อำนวยการ Israel Anti-Drug Authority (IADA) รวมทั้งได้พบหารือกับนายจ้างอิสราเอลและบริษัทจัดหางานอิสราเอล ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดจากเมืองไทย และการลดการแพร่กระจายของยาเสพติดในหมู่แรงงานไทย ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในหมู่แรงงานไทย พร้อมหาเครือข่ายแจ้งเบาะแสยาเสพติด ซึ่งฝ่ายแรงงานได้นำคณะฯ ออกเยี่ยมแรงงานไทยและร่วมกิจกรรมสันทนาการของแรงงานไทยต่อที่ Moshav En Habsor ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลและเซปัคตะกร้อ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและมอบถ้วยรางวัลจากกระทรวงแรงงานแก่ทีมชนะเลิศด้วย