สรจ.สุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา  ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววัชรี  ทิตา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2560  ทั้งนี้ มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้
- ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
- ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
- ชนะเลิศ ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางไทร
ต่อมา เวลา 14.30 น. นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย