รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒

วันที่: 
10 กันยายน 2017

              วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ จำนวน ๔๐ คน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี ๒๕๖๑ โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรอยัลดุสิตบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

----------------------------------

กล่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
10 กันยายน 2560