“บิ๊กบี้” ย้ำ กระตุ้นเยาวชนมีงานทำรับ Future of Work ไทยเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนปี ๖๑

วันที่: 
11 กันยายน 2017

            รมว.แรงงาน เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ย้ำ  กระตุ้นเยาวชนเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต (Future of Work) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๔ ก.ย.๖๑

 

 

 

            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการประชุมของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน   ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ   โดยได้เชิญสมาชิกของประเทศอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ ประมาณ ๔๐ คน สาระสำคัญในการประชุมเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดงาน  รวมทั้งจะได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขสาขาใดบ้างในการแข่งขัน ส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพและโครงสร้างประชากร  การเตรียมงานที่จะทำในอนาคต (Future of Work) ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทุกประเทศอาเซียนต้องร่วมมือกัน  ซึ่งหากเยาวชนมีความพร้อม ก็จะสามารถปรับตัว  และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานในประเทศนั้นๆ ด้วย สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จะแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ๒) เทคโนโลยีการสื่อสาร ๓) แฟชั่นและครีเอทีฟ ๔) ขนส่งและโลจิสติกส์ ๕) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ ๖) บริการส่วนบุคคลและสังคม

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ