ก.แรงงาน แสดงความยินดีปลัดแรงงานใหม่ ร่วมสานต่อภารกิจงานสำคัญ

วันที่: 
14 กันยายน 2017

            วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสรุปผลงาน เรื่อง ภารกิจและแผนงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมรับฟังภารกิจและแผนงานสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงแรงงาน ในโอกาสนี้ หม่อมหลวงปุณฑริกฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบดอกไม้และของที่ระลึกแก่ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

 

Download Images

 

 

*********************

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา  เนาวรังษี - ข่าว/

กัณติภณ คูสมิทธิ์ - ภาพ/

14 กันยายน 2560