ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

เมื่ออาทิตย์วันที่ 17 กันยายน 2556 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานให้แก่คณะวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขาไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด (Train the Trainer) ซึ่งจัดขึ้นฝ่ายแรงงานฯ ในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

-----------------------------------------------------

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 50 / 2560
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
25 กันยายน  2560