ก.แรงงาน ‘ร่วม’ ออท.ฟิลิปปินส์ หารือข้อราชการด้านแรงงาน

วันที่: 
12 ตุลาคม 2017
          วันนี้ (12 ต.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือกับ Ms. Mary Anne Alfonso Padua รองหัวหน้าสำนักงานและกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และ Mr. Gim G. Minglana รองกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ในประเด็นข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาซึ่งมีชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่มากกว่า 8,000 คน ณ ห้องประชุม Executive Operation Room ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
12 ตุลาคม 2560