“บิ๊กบี้”ห่วงใยประชาชน สั่ง ขรก.แรงงานเฝ้าระวังน้ำท่วม เตรียมการช่วยเหลือตามแผน

วันที่: 
12 ตุลาคม 2017

           “บิ๊กบี้” สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเฝ้าระวังและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้าง นายจ้างที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามแผนที่กำหนด โดยการสนับสนุนรถบรรทุกขนย้ายสิ่งของและประชาชน บริการสถานที่พักพิงชั่วคราว ขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันเวลาทำงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา พร้อมฟื้นฟูอาชีพ จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือภายหลังน้ำลด
            นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดอุทกภัย โดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเฝ้าระวังและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
            นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ บริการอาหารและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนรถบรรทุกเพื่อขนย้ายสิ่งของและประชาชน บริการสถานที่พักพิงชั่วคราว ขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ เนื่องจากที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมหรือมีปัญหาเรื่องการเดินทางสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา จัดรถ Mobile Unit เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและรับสมัครงาน ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจัดให้มีบริการฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพ ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องยนต์เล็กเครื่องมือทางการเกษตรที่เสียหายจากน้ำท่วม จัดทำสุขาลอยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังติดต่อเป็นเวลาหลายวันเพื่อบรรเทาปัญหาด้านสุขอนามัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเริ่มทำงาน รวมทั้งจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เป็นต้น
             ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป สามารถขอรับบริการความช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546

-----------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
12 ตุลาคม 2560