สนร.สิงคโปร์ รวบรวมแรงงานร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ณ ห้องโถง ชั้น 2 โดยมีพี่น้องแรงงาน และแม่บ้านเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน เพื่อจะช่วยงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพ